Το πολύ γνωστό μας USB (Universal Serial Bus) κλείνει 20 χρόνια παρουσίας, από την πρώτη μέρα που εμφανίστηκε, για να αντικαταστήσει τα πολλαπλά standards συνδέσεων και να απλοποιήσει την ζωή των χρηστών. Ένα από τα κύρια προβλήματα του USB (κάτι που επίλυσε το USB Type-C) είναι η μη αμφίπλευρη δυνατότητα εισαγωγής του στην θύρα, με αποτέλεσμα αρκετές φορές να ψάχνουμε στα “τυφλά” να το βάλουμε σωστά.

Σύμφωνα με τον συνεφευρέτη του Ajay Bhatt, αυτό έγινε για λόγους κόστους κατασκευής -το ιοποίο μειωνόταν στο μισό-ώστε να πειστούν οι μεγάλοι κατασκευαστές της εποχής, να το υιοθετήσουν στα προϊόντα τους.

Πηγή : The Verge