Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου, 2020

Για εμάς το ταξίδι σημαίνει γνώση… Και αυτή την γνώση θα προσπαθήσουμε να σας μεταδώσουμε μέσα από τις περιπλανήσεις μας ανά την Ελλάδα… Στον τόπο των αντιθέσεων… Στο τόπο όπου γεννήθηκαν στην ουσία όλες οι αξίες του ανθρώπου και ο σύγχρονος πολιτισμός…

«Πολλών δ’ ανθρώπων ίδεν άστεα και νόον έγνων» είναι ο πρώτος στίχος του Ομήρου στο έπος του «Οδύσσεια» και αναφέρεται φυσικά που αλλού στον Οδυσσέα ο οποίος γνώρισε τις πόλεις και τον νου πολλών ανθρώπων…

Γνώρισε τις πόλεις και τον νου πολλών ανθρώπων.

Παρουσίαση: Βασίλης Αδαμίδης

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΤΡΕΙΛΕΡ: