Σε 522 ανήλθαν οι ατομικές εκθέσεις έργων τέχνης πέρυσι σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ

Συγκεκριμένα σε 522 ανήλθαν οι ατομικές εκθέσεις πέρυσι (έναντι 386 το 2017), ενώ 300 ήταν οι ομαδικές εκθέσεις (από 345 το 2017), σύμφωνα με την έρευνα αιθουσών έργων τέχνης της ΕΛΣΤΑΤ.

ΕΛΣΤΑΤ: Πρωταγωνιστούν οι εκθέσεις ζωγραφικής

Μετά την έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ για τα μουσεία, αυτή η έρευνα αφορά σε εκθέσεις που πραγματοποιήθηκαν σε αίθουσες τέχνης και σε άλλους χώρους τέχνης, το είδος εκθέσεων (ατομικές και ομαδικές- ζωγραφικής, γλυπτικής, φωτογραφίας, κ.λπ.), τον αριθμό των έργων που εκτέθηκαν, καθώς και τον αριθμό των καλλιτεχνών που συμμετείχαν.

Αναφορικά με τις ατομικές εκθέσεις, παρατηρείται ότι το 2018 τη μεγαλύτερη συμμετοχή στο σύνολο κατέχουν οι εκθέσεις ζωγραφικής και ακολουθούν οι εκθέσεις φωτογραφίας και οι μικτές εκθέσεις.
Όσον αφορά στις ομαδικές εκθέσεις, παρατηρείται ότι τη μεγαλύτερη συμμετοχή στο σύνολο έχουν οι μικτές εκθέσεις και ακολουθούν οι εκθέσεις ζωγραφικής.

Δείτε τον πίνακα της ΕΛΣΤΑΤ

Είδος έκθεσης 2009 2010 2011 2012 2013 2014 * 2015 2016 2017 2018
Ζωγραφικής 202 232 149 127 143 195 165 222 202 267
Γλυπτικής 20 18 13 16 14 22 20 30 27 31
Χαρακτικής 5 16 9 9 9 7 12 11 8 11
Διακοσμητικής 2 0 0 0 1 1 2 1 1 2
Φωτογραφίας 48 43 28 35 42 53 39 45 48 76
Κεραμικής 3 2 2 3 2 2 1 1 2 4
Τεχνολογίας 3 9 4 6 4 1 3 3 7 10
Κατασκευών 12 13 9 5 8 12 14 12 9 13
Γραμματοσήμων 0 1 0 0 1 1 5 3 7 5
Μικτές 42 56 33 31 38 56 41 28 61 56
Λοιπές 22 19 20 16 15 53 19 21 14 47
Σύνολο 359 419 267 248 277 403 321 387 386 522

* Αναθεωρημένα στοιχεία

Πηγή: iefimerida.gr

Related Article