Καινά δαιμόνια σπέρνει ο Ευάγγελος Βενιζέλος και καλά κάνει. Ξεκινώντας από το αυτονόητο, ότι δηλαδή «το ΠΑΣΟΚ ως παράταξη έχει πολύ μεγαλύτερο ιστορικό βάθος από το ΠΑΣΟΚ ως κόμμα», επισημαίνει ότι «αυτό επιβάλλει και επιτρέπει τον σχετικά εύκολο μετασχηματισμό του ΠΑΣΟΚ σε ‘‘ανοικτό κόμμα’’, σε ένα μετανεωτερικού τύπου κόμμα», σε άρθρο του στα «Νέα».

Και προχωράει παραπέρα, υπογραμμίζοντας ότι «το μεγάλο στοίχημα για το ΠΑΣΟΚ και κάθε άλλο ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα είναι ο μετασχηματισμός του σε ‘‘ανοικτό κόμμα’’. Με την έννοια του κόμματος που μπορεί να ανταποκριθεί στις λειτουργίες και τις απαιτήσεις μιας μετα-αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, δηλαδή μιας δημοκρατίας που μπορεί να δώσει απάντηση στα προβλήματα της πολιτικής υποαντιπροσώπευσης των σύγχρονων κοινωνιών».

Related Article