Όπως δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Trump στο περιθώριο της συνόδου G20 -και της διαφαινόμενης ανακωχής στο εμπορικό πόλεμο ΗΠΑ-Κίνας- οι αμερικανικές εταιρίες μπορούν να ξεκινήσουν πάλι να συνεργάζονται με την Huawei και να πουλούν εξαρτήματα σε αυτήν, εφόσον δεν συντρέχουν σοβαροί λόγοι εθνικής ασφαλείας των ΗΠΑ.

Related Article