Thursday, 13 December, 2018

Ιστορικό υψηλό κερδοφορίας, λόγω λειτουργικών επιδόσεων και ευνοϊκού διεθνούς περιβάλλοντος διύλισης. Μείωση χρηματοοικονομικών εξόδων και πρόταση για διανομή συνολικού μερίσματος 2017 €0,40 ανά μετοχή

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα Δ’ Τριμήνου, καθώς και τα ετήσια 2017. Tα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA του 2017 ανήλθαν στα €834 εκατ. (+14%), το υψηλότερο επίπεδο ιστορικά, κυρίως λόγω της βελτίωσης των επιδόσεων όλων των διυλιστηρίων του Ομίλου, με επίτευξη ιστορικού υψηλού υπερ-απόδοσης έναντι ενδεικτικών περιθωρίων και σημαντική αύξηση σε σχέση με το 2016, καθώς και της διατήρησης της λειτουργικής διαθεσιμότητας των εγκαταστάσεων διύλισης σε υψηλά επίπεδα. Επιπλέον ο Όμιλος εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες που παρουσιάστηκαν στη δομή τιμολόγησης των αργών στη Μεσόγειο, επιτυγχάνοντας περαιτέρω σημαντική εξοικονόμηση στο κόστος αγοράς πρώτων υλών. Τα διεθνή περιθώρια διύλισης διατηρήθηκαν σε ικανοποιητικά επίπεδα, με το ενδεικτικό περιθώριο συστήματος ΕΛΠΕ να σημειώνει αύξηση $0,5/bbl, ενώ μικρή υποχώρηση σημείωσε το δολάριο έναντι του ευρώ.

Η σημαντική μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους κατά 18%, καθώς και η ενισχυμένη κερδοφορία των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, κυρίως λόγω των επιδόσεων του ΔΕΣΦΑ, οδήγησαν σε ακόμα μεγαλύτερη βελτίωση σε επίπεδο καθαρής κερδοφορίας, με τα Συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη να ανέρχονται στα €372 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 40%.

Οι κλάδοι Εμπορίας και Πετροχημικών διατήρησαν τη συνεισφορά τους σε υψηλά επίπεδα παρά τις προκλήσεις του περιβάλλοντος, σημειώνοντας αύξηση πωλήσεων και βελτίωση λειτουργικών επιδόσεων. Τα Συγκρίσιμα EBITDA του κλάδου Εμπορίας ανήλθαν στα €107 εκατ., ενώ των Πετροχημικών στα €95 εκατ.

Σε ό,τι αφορά στα Δημοσιευμένα Αποτελέσματα, σύμφωνα με ΔΠΧΠ, η ανάκαμψη των τιμών αργού πετρελαίου επηρέασε θετικά την αποτίμηση αποθεμάτων, οδηγώντας τα Καθαρά Κέρδη 2017 στα €384 εκατ. (+17%), καθώς και τα συνολικά έσοδα του Ομίλου, που σε συνδυασμό με την αύξηση των όγκων πωλήσεων, ανήλθαν στα €8 δισ. (+20%)

Αναφορικά με τα αποτελέσματα Δ’ Τριμήνου, η επιδείνωση του διεθνούς περιβάλλοντος διύλισης, με την υποχώρηση των ενδεικτικών περιθωρίων και την ενδυνάμωση του ευρώ έναντι του δολαρίου, οδήγησε τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA στα €170 εκατ. (-21%) και τα Συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη στα €59 εκατ. (-28%). Αξιοσημείωτη είναι η βελτίωση στη χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου με τα χρηματοοικονομικά έξοδα να καταγράφουν μείωση, για ένα ακόμα τρίμηνο, κατά 28% σε σχέση με το Δ’ Τριμ. 2016.

Λαμβάνοντας υπ’ όψη τα ανωτέρω αποτελέσματα, αλλά και τις προοπτικές του 2018, το Διοικητικό Συμβούλιο πρότεινε στη Γενική Συνέλευση τη διανομή τελικού μερίσματος €0,25 ανά μετοχή, που αναλογεί σε συνολικό μέρισμα, για τη χρήση 2017, €0,40 ανά μετοχή.

 

Αύξηση διεθνών τιμών αργού και υποχώρηση διεθνών περιθωρίων στο Δ’ Τρίμηνο

Η ανάκαμψη των διεθνών τιμών αργού συνεχίστηκε στο Δ’ Τρίμηνο, καθώς ο ΟΠΕΚ ανακοίνωσε την επέκταση της συμφωνίας για έλεγχο της παραγωγής και εξαγωγών αργού. Η τιμή Brent κυμάνθηκε κατά μέσο όρο στο Δ’ Τρίμηνο στα $62/bbl, το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 2 ετών, ενώ για το σύνολο του 2017 ενισχύθηκε κατά $10/bbl σε σχέση με πέρυσι, στα $55/bbl.

Η αύξηση των διεθνών τιμών αργού, σε συνδυασμό με την προσφορά προϊόντων, επηρέασε αρνητικά τα διεθνή περιθώρια στη Μεσόγειο, με τα περιθώρια τύπου FCC να διαμορφώνονται στα $4,6/bbl (-15%), και τα περιθώρια Hydrocracking στα $5,3/bbl (-3%). Στο σύνολο του έτους τα διεθνή περιθώρια ενισχύθηκαν με τα περιθώρια τύπου FCC να κυμαίνονται κατά μέσο όρο στα $5,9/bbl (+17%), και τα περιθώρια Hydrocracking στα $5,2/bbl (+4%).

Το ευρώ ενισχύθηκε περαιτέρω, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,18 δολάρια κατά μέσο όρο στο Δ’ Τρίμηνο και στα 1,13 για το σύνολο του 2017.

 

Αύξηση ζήτησης στην αγορά αεροπορικών και ναυτιλιακών καυσίμων

Η ζήτηση στην εσωτερική αγορά καυσίμων το 2017 διαμορφώθηκε στα 6,9 εκατ. τόνους, σημειώνοντας μικρή μείωση κατά 1,9% σε σχέση με το 2016. Η κατανάλωση αεροπορικών καυσίμων ανήλθε στα 1,15 εκατ. τόνους (+11%), σημειώνοντας αύξηση για 5η συνεχή χρονιά, ενώ και η ζήτηση ναυτιλιακών καυσίμων σημείωσε αύξηση 18%, στα 2,8 εκατ. τόνους.

 

Υψηλές λειτουργικές ταμειακές ροές, μείωση χρηματοοικονομικού κόστους, αύξηση επενδύσεων

Τα χρηματοοικονομικά έξοδα το 2017 ανήλθαν στα €165 εκατ., τα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 5 ετών, μετά τις αναχρηματοδοτήσεις ομολόγων και τραπεζικών δανείων, καθώς και τη μείωση του Συνολικού Δανεισμού κατά €600 εκατ. τα τελευταία δυο χρόνια. Επιπλέον, η διαδικασία αναχρηματοδότησης τραπεζικών δανειακών συμβάσεων που λήγουν εντός του 2018 είναι σε εξέλιξη, με σημαντικό θετικό αντίκτυπο στο μέσο κόστος και διάρκεια δανεισμού του Ομίλου, αλλά και την καλύτερη διαχείριση κινδύνου.

Οι λειτουργικές ταμειακές ροές (Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA – επενδυτικές δαπάνες) του 2017 ανήλθαν στα €625 εκατ., σημειώνοντας μικρή αύξηση σε σχέση με πέρυσι, παρά τις αυξημένες επενδυτικές δαπάνες, που ανήλθαν στα €209 εκατ., λόγω του αυξημένου προγράμματος συντήρησης των διυλιστηρίων και έργων βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας, ενώ ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε στα €1,8 δισ., σταθερός σε σχέση με τα τελευταία τρίμηνα.

 

Σημαντικές εξελίξεις

Στον κλάδο Έρευνας και Παραγωγής υδρογονανθράκων, συνεχίζονται οι προγραμματισμένες έρευνες στην παραχώρηση του Πατραϊκού κόλπου. Επιπλέον, εντός των επόμενων ημερών αναμένεται η κύρωση των Συμβάσεων Μίσθωσης από το Ελληνικό κοινοβούλιο, τόσο για τις χερσαίες περιοχές Άρτας – Πρέβεζας και ΒΔ Πελοποννήσου, όσο και για τη θαλάσσια Περιοχή 2, με τις πρώτες ερευνητικές εργασίες να είναι προγραμματισμένες να ξεκινήσουν αμέσως μετά.

Αναφορικά με τη συμμετοχή στο ΔΕΣΦΑ, είναι σε εξέλιξη η διαδικασία πώλησης για το 66%, που αφορά το 35% της συμμετοχής του Ομίλου και το 31% του Ελληνικού Δημοσίου. Τα δύο διεθνή επιχειρηματικά σχήματα που είχαν προκριθεί για συμμετοχή στην τελική φάση του διαγωνισμού υπέβαλλαν δεσμευτικές προσφορές στις 16 Φεβρουαρίου 2018 και ο Όμιλος σε συνεργασία με το ΤΑΙΠΕΔ είναι σε διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών. Η συμμετοχή του Ομίλου ΔΕΠΑ στα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου ΕΛΠΕ το 2017 ανήλθε στα €46 εκατ., με τη ΔΕΣΦΑ να έχει σημαντική συμβολή στην αύξηση της συνεισφοράς του.

Επίσης στο Δ’ Τρίμηνο ολοκληρώθηκε η εξαγορά του 37% του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΛΠΕΤ Βαλκανικής (κάτοχος του 80% και 81,5% του μετοχικού κεφαλαίου του αγωγού ΒΑΡΔΑΞ και της ΟΚΤΑ αντίστοιχα) που δεν κατείχε ο Όμιλος από τους μετόχους μειοψηφίας, καθώς και 12 πρατηρίων της EKO Bulgaria που λειτουργούσαν υπό καθεστώς μακροχρόνιας μίσθωσης.

 

Κύρια σημεία των αποτελεσμάτων Δ’ Τριμ. / Έτους 2017 για τις επιμέρους επιχειρηματικές δραστηριότητες αναφέρονται πιο κάτω:

 

ΔΙΥΛΙΣΗ, ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ & ΠΩΛΗΣΕΙΣ

  • Το Δ’ Τρίμ. 2017, τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA του κλάδου Διύλισης, Εφοδιασμού και Πωλήσεων ανήλθαν στα €130 εκατ. (-23%), με τα αντίστοιχα του 2017 στα €639 εκατ. (+19%).
  • Η απρόσκοπτη λειτουργία των διυλιστηρίων οδήγησε σε αύξηση παραγωγής και πωλήσεων στα 3,9 (+5%) και 4,1 (+7%) εκατ. τόνους αντίστοιχα στο Δ’ Τρίμηνο 2017,
  • Η συνολική παραγωγή και πωλήσεις για το 2017 ανήλθαν στα 15 (+1%) και 16,1 (+4%) εκατ. τόνους αντίστοιχα, με το ποσοστό μεσαίων κλασμάτων στα 48% και βενζίνης στο 22%.
  • Η αριστοποίηση του μίγματος κατεργασίας αργού και η βελτιστοποίηση της λειτουργίας των μονάδων όλων των διυλιστηρίων οδήγησαν τη συνολική υπερ-απόδοση έναντι ενδεικτικών περιθωρίων σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, αντισταθμίζοντας την επίπτωση από το έκτακτο σταμάτημα της μονάδας παραγωγής υδρογόνου στο διυλιστήριο Ελευσίνας.

 

ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΑ

  • Η μικρή μείωση των πωλήσεων πολυπροπυλενίου και η ενδυνάμωση του ευρώ οδήγησαν τη λειτουργική κερδοφορία των Πετροχημικών σε μικρή μείωση, με τα Συγκρίσιμα EBITDA του Δ’ Τριμήνου να διαμορφώνονται στα €20 εκατ. (-20%).

 

ΕΜΠΟΡΙΑ

  • Τα Συγκρίσιμα EBITDA της Εμπορίας για το 2017 ανήλθαν σε €107 εκατ. (+6%)
  • Στην Εγχώρια Εμπορία αυξήθηκαν οι πωλήσεις για ένα ακόμα τρίμηνο, στο 1 εκατ. τόνους (+3%), με τα Συγκρίσιμα EBITDA στα €9 εκατ. (-1%).
  • Αύξηση λειτουργικής κερδοφορίας σημείωσε η Διεθνής Εμπορία, με τα Συγκρίσιμα EBITDA Δ’ Τριμήνου να διαμορφώνεται στα €13 εκατ. (+10%).

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

  • Η συμμετοχή της ΔΕΠΑ και των θυγατρικών της εταιρειών στα ενοποιημένα Καθαρά Κέρδη του Ομίλου ανήλθε στα €-1 εκατ., λόγω αυξημένων προβλέψεων και μείωσης όγκων πωλήσεων.
  • Παρά την καθυστέρηση στην επαναφορά του μηχανισμού αποζημίωσης ευελιξίας για τις μονάδες φυσικού αερίου, το EBITDA της Elpedison διαμορφώθηκε στα €14 εκατ. (+19%).

 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Δ’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ / ΕΤΟΥΣ 2017

(σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης)

€ εκατ. Δ’ Τρίμηνο 2016 Δ’ Τρίμηνο 2017 % Δ   Έτος 2016 Έτος 2017 % Δ
Στοιχεία αποτελεσμάτων
Όγκοι πωλήσεων Διύλισης (χιλ. ΜΤ) 3.802 4.077 7% 15.471 16.069 4%
Πωλήσεις 1.860 2.106 13% 6.613 7.995 21%
EBITDA 303 243 -20% 841 851 1%
Συγκρίσιμα EBITDA 1 215 170 -21%   731 834 14%
Καθαρά Κέρδη 145 111 -24% 329 384 17%
Συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη 1 82 59 -28%   265 372 40%
Κύρια Στοιχεία Ισολογισμού              
Απασχολούμενα Κεφάλαια 3.903 4.173 7%
Καθαρός Δανεισμός 1.759 1.800 2%
Δανειακή Μόχλευση 45% 43%

Σημείωση 1: Αναπροσαρμοσμένα για τις επιπτώσεις από την αποτίμηση των αποθεμάτων καθώς και μη λειτουργικών κερδών/εξόδων

 

Περισσότερες πληροφορίες:

Β. Τσάιτας, Διευθυντής Σχέσεων με Επενδυτές

Τηλ.:     210-6302399

Email:  vtsaitas@helpe.gr

Ροη Ειδησεων

Παρουσίαση βιβλίου “Καπνισμένα Ερείπια”
Ένας νέος κόσμος γεμάτος παιχνίδι, εκπλήξεις και απίστευτα δώρα έρχεται από το WIND F2G!
MYTILINEOS: Ισχυρή Κοινωνική και Οικονομική επίδραση στην Ελλάδα
Αύξηση σε έσοδα και EBITDA για τη WIND
Στρατηγική προτεραιότητα για τη WIND η συνεχής επένδυση στους ανθρώπους της
ΕΛΠΕ: Δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στα νησιά του Ιονίου
CINDERELLA GOES ART – εικαστικό δρώμενο Τέχνης & Μόδας
Στην Κρήτη το παγκόσμιο πρωτάθλημα μίνι ποδοσφαίρου!
Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα υποτροφιών και πρακτικής άσκησης από τη βιομηχανία φαρμάκων DEMO ABEE
Ο όμιλος ΕΛΠΕ στηρίζει το έργο του «Κέντρου Αγάπης Ελευσίνας»
Η Λίζα και η……άλλη!
Η ΕΚΟ μέγας χορηγός στην έκθεση «Αυτοκίνηση ΕΚΟ 2018»
Ο ΗΡΩΝ λανσάρει την πρώτη διαδικτυακή πλατφόρμα μικροχρηματοδότησης ενέργειας στην Ελλάδα
Αποτελέσματα Γ’ Τριμήνου/Εννεαμήνου 2018
Γιώργος Αλεξόπουλος: «Ο Ενεργειακός Μετασχηματισμός βρίσκεται στον πυρήνα του στρατηγικού σχεδιασμού του Ομίλου ΕΛΠΕ»
Ο Ε. Βενιζέλος στο Action 24 για το πιο καταιγιστικό Brainstorming
Σε λειτουργία ο πρώτος αυτοδιαχειριζόμενος υδροηλεκτρικός σταθμός της χώρας
Και πάλι πρόεδρος ο Θεοδωράκης στο Ποτάμι
Επιχείρηση του ΣΔΟΕ με μπουλντόζα σε πρατήριο υγρών καυσίμων
Φυσιοθεραπευτής μπαίνει στο γήπεδο και διακόπτει τη φάση!

Social

INSTAGRAM

DAILYMOTION