Τρίτη, 1 Δεκεμβρίου, 2020

Η γυναίκα είναι γυναίκα, με πρωταγωνιστές Anna-Karina, Jean-Paul Belmondo, Jean-Claude Brialy. Σκηνοθεσία: Jean-Luc Godard