«Φρένο» στην ταλαιπωρία των πολιτών τράβηξε το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών το οποίο σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων αποφάσισε την εισαγωγή νέων ενιαίων παραβόλων για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Τα διαθέσιμα παράβολα θα είναι διαθέσιμα από την ερχόμενη Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου και η προμήθειά τους θα γίνεται ηλεκτρονικά.

Όπως αναφέρει σχετική απόφαση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών η νέα κατηγορία παραβόλων που εισάγονται (χωρίς να καταργούνται τα παλιά) είναι:

«Φορέας ∆ηµοσίου» → «Υποδοµών και Μεταφορών / Άδειες Οδήγησης»

«Κατηγορία Παράβολου» → «Ενιαίο – Ενοποιηµένο παράβολο άδειας οδήγησης και χαρτόσηµο»

«Τύπος Παράβολου»:

[32] Ενοποιηµένο – Αρχική χορήγηση κατηγορίας (ΑΜ ή Α1 ή Α2 ή Α ή Β) 48,00€ (ενοποιεί εκτύπωση εντύπου 30,00€ και τέλος χαρτοσήµου 18,00€)

[33] Ενοποιηµένο – Επέκταση σε κατηγορία (ΑΜ, Α1, Α2, Α, Β) 57,02€ (ενοποιεί εκτύπωση εντύπου 30,00€ και τέλος χαρτοσήµου 27,02€)

[34] Ενοποιηµένο – Επέκταση σε κατηγορία (ΒΕ, C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E, DE) από ∆.Υ. 120,15€ (ενοποιεί εκτύπωση εντύπου 30,00€ και τέλος χαρτοσήµου 90,15€)

[35] Ενοποιηµένο – Επέκταση σε κατηγορία (ΒΕ, C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E, DE) 138,15€ (ενοποιεί εκτύπωση εντύπου 30,00€ και τέλος χαρτοσήµου 108,15€)

[36] Ενιαίο – Ανανέωση κατηγοριών Άδειας Οδήγησης 98,00€ (ενοποιεί ανανέωση κατηγοριών 50,00 και εκτύπωση εντύπου 30,00€ και τέλος χαρτοσήµου 18€)

[37] Ενιαίο – Αντίγραφο εντύπου Αδείας Οδήγησης για Κλοπή – Απώλεια 69,02€ (ενοποιεί εκτύπωση εντύπου 30,00€ και απώλεια ή κλοπή 30,00€ και τέλος χαρτοσήµου 9,02€)

[38] Ενιαίο – Αντίγραφο εντύπου Αδείας Οδήγησης για Φθορά – Αλλοίωση 39,02€ (ενοποιεί εκτύπωση εντύπου 30,00€ και τέλος χαρτοσήµου 9,02€)

Επισηµαίνεται ότι στην «Κατηγορία 21 – Άδεια Οδήγησης» δεν καταργούνται τα παράβολα 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 2037, 2038.»