Μία ώρα πίσω θα γυρίσουμε τα ρολόγια μας την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου και φέτος η αλλαγή αυτή θα γίνει στις 27 του μηνός.

Η χειμερινή ώρα θα ισχύει μέχρι την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου, όπου και θα γυρίσουμε στη θερινή, δηλαδή μία ώρα μπροστά.

Related Article