Πέρυσι καταγράφηκαν 333 υιοθεσίες έναντι 393 το 2017 – Αυξήθηκαν οι υιοθεσίες από μονογονεϊκές οικογένειες και στην ηλικιακή μονάδα 11-18 ετών

Μείωση 15,3% σημείωσαν οι πράξεις υιοθεσίας στη χώρα πέρυσι, καθώς ανήλθαν σε 333 έναντι 393 το 2017, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Ειδικότερα, οι υιοθεσίες κοριτσιών ανήλθαν σε 161, μειωμένες κατά 18,7%, ενώ οι υιοθεσίες αγοριών σε 169, μειωμένες κατά 9,6% έναντι του 2017.

Κατά κύριο λόγο, οι θετοί γονείς είναι δύο σύζυγοι. Ωστόσο, η συγκεκριμένη κατηγορία εμφάνισε μείωση 18,7%. Μεγάλη αύξηση κατά 137% παρατηρήθηκε στις υιοθεσίες από θετούς γονείς που αντιπροσωπεύουν μονογονεϊκή οικογένεια.

Όσον αφορά στη νομική κατάσταση των βιολογικών γονέων των υιοθετηθέντων τέκνων, τη μεγαλύτερη κατηγορία αποτελούν τα τέκνα που γεννήθηκαν εκτός γάμου. Από τη σύγκριση δε των εν λόγω στοιχείων μεταξύ των ετών 2017 και 2018, παρατηρήθηκε σημαντική μείωση κατά 45,9% των πράξεων υιοθεσίας στην κατηγορία των τέκνων που γεννήθηκαν εντός γάμου.

Σχετικά με την ηλικία των υιοθετηθέντων, πέρυσι η πλειονότητα (56,5%) των πράξεων υιοθεσίας αφορούσε σε τέκνα της ηλικιακής ομάδας 0- 5 ετών. Αύξηση κατά 37% σε σχέση με το 2017 παρατηρήθηκε στην ηλικιακή ομάδα 11- 18 ετών, ενώ σε όλες τις άλλες ηλικιακές ομάδες καταγράφηκε μείωση.

Πηγή: Πρώτο Θέμα

Related Article