Κυριακή, 7 Μαρτίου, 2021

Κατεδαφίζουν από το πρωί αυθαίρετες εγκαταστάσεις ξενοδοχείου στην Ανάβυσσο.

Οι κατεδαφίσεις αφορούν τέσσερα αυθαίρετα κτίσματα και κιόσκια περί τα 100 τ.μ. πάνω στον αιγιαλό.