Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, 2020

Κατεδαφίζουν από το πρωί αυθαίρετες εγκαταστάσεις ξενοδοχείου στην Ανάβυσσο.

Οι κατεδαφίσεις αφορούν τέσσερα αυθαίρετα κτίσματα και κιόσκια περί τα 100 τ.μ. πάνω στον αιγιαλό.