Ενισχύει τους αγωγούς όμβριων και ακαθάρτων ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής με αντίκτυπο στην εικόνα και την αντιπλημμυρική θωράκιση της πόλης

Ένα νέο πακέτο παρεμβάσεων στο αντιπλημμυρικό δίκτυο και στο δίκτυο ακαθάρτων της πόλης δρομολογεί ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής προκειμένου αφενός να βελτιώσει και να ενισχύσει την θωράκιση των γειτονιών έναντι στα έντονα και ακραία καιρικά φαινόμενα, αφετέρου να επεκταθούν οι συνδέσεις των ακινήτων με το κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης της ΕΥΔΑΠ με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την εικόνα της πόλης και την δημόσια υγεία.

Με τα καινούργια έργα, κατά κύριο λόγο, θα πραγματοποιηθούν περαιτέρω εργασίες καθαρισμού και συντήρησης φρεατίων υδροσυλλογής, προκειμένου να ενισχυθεί η προστασία του Δήμου από πλημμύρες ενώ, παράλληλα, θα κατασκευαστούν εξωτερικές διακλαδώσεις ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων υδάτων, θα ανακατασκευαστούν αγωγοί ακαθάρτων που έχουν υποστεί βλάβες λόγω παλαιότητας του δικτύου και θα γίνουν μικροεπεκτάσεις των αγωγών όπου αυτό χρειάζεται.

Έπειτα από εισήγηση της δημοτικής αρχής, το δημοτικό συμβούλιο της πόλης ενέκρινε στην τελευταία του συνεδρίαση την εκκίνηση της διαδικασίας για να μπει μπροστά η εργολαβία. Επόμενο βήμα ο διαγωνισμός δημοπράτησης για να προκύψει ανάδοχος και, ακολούθως, τα έργα να ξεκινήσουν.

Με αυτόν τον τρόπο ο Δήμος συνεχίζει τις στρατηγικές, στοχευμένες παρεμβάσεις για την συνεχή βελτίωση των υπόγειων δικτύων υδάτων του Ηρακλείου (όμβριων και ακαθάρτων) κάτι που έχει αντίκτυπο στην ανταπόκριση της πόλης, κυρίως, στις έντονες βροχοπτώσεις, με δρόμους που παλιά είχαν πρόβλημα, πλέον, να μην αντιμετωπίζουν θέμα.

Όσο αφορά τις διευρυμένες δράσεις, στόχος της δημοτικής αρχής του Νίκου Μπάμπαλου είναι να αξιοποιηθούν με την εκκίνηση της νέας δημοτικής περιόδου οι μελέτες, που ξεκίνησαν σε αυτή την θητεία, για την επέκταση του δικτύου αντιπλημμυρικών σε δρόμους του Κέντρου της πόλης και στα Ηπειρώτικα, έργα που θα δώσουν οριστική λύση στα προβληματικά σημεία στις εν λόγω περιοχές.

Related Article