ω

Άδεια ταξιδίου κόστους επτά ευρώ για την είσοδο στον χώρο Σένγκεν και βάσεις δεδομένων της Europol και της Interpol για περίπου 30 εκατ. πολίτες «τρίτων χωρών», αποφάσισε το Συμβούλιο της ΕΕ για την ενίσχυση της εσωτερικής ασφάλειας

Τη συμφωνία για τη διενέργεια αυστηρότερων ελέγχων σε υπηκόους τρίτων χωρών (χώρες που δεν ανήκουν στον χώρο Σένγκεν) πριν αυτοί ταξιδέψουν σε ευρωπαϊκό έδαφος και όπου απαιτείται, την άρνηση χορήγησης άδειας ταξιδίου, επιβεβαίωσαν η Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Το Ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών και άδειας ταξιδίου (ETIAS), έχει σκοπό να συμβάλει στη βελτίωση της εσωτερικής ασφάλειας, στην πρόληψη της παράνομης μετανάστευσης, στην προστασία της δημόσιας υγείας και στη μείωση των καθυστερήσεων στα σύνορα καθώς θα εντοπίζει τα άτομα που ενδέχεται να συνιστούν κίνδυνο σε έναν από τους προαναφερόμενους τομείς πριν την άφιξή τους στα εξωτερικά σύνορα του χώρου Σένγκεν, (22 κράτη – μέλη της ΕΕ συν την Ισλανδία, την Νορβηγία, την Ελβετία και το Λίχτενσταϊν).