Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε επίσημη έρευνα για την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία για να αξιολογήσει κατά πόσον η χρήση από την Amazon ευαίσθητων δεδομένων από ανεξάρτητους λιανοπωλητές που πωλούν στην αγορά της παραβιάζει τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ.

Ο Επίτροπος Margrethe Vestager , αρμόδιος για την πολιτική ανταγωνισμού, δήλωσε: “Οι Ευρωπαίοι καταναλωτές αυξάνουν όλο και περισσότερο τα ηλεκτρονικά ψώνια. Το ηλεκτρονικό εμπόριο έχει ενισχύσει τον ανταγωνισμό λιανικής και επέφερε περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. αντίθετα με τον ανταγωνισμό, αποφάσισα να εξετάσω πολύ προσεκτικά τις επιχειρηματικές πρακτικές του Amazon και τον διπλό ρόλο του ως εμπόρου και λιανοπωλητή, προκειμένου να αξιολογήσει τη συμμόρφωσή του με τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ. ”

Η Amazon έχει διπλό ρόλο ως πλατφόρμα: (i) πωλεί προϊόντα στην ιστοσελίδα της ως έμπορος λιανικής πώλησης. και ii) παρέχει μια αγορά όπου ανεξάρτητοι πωλητές μπορούν να πωλούν προϊόντα απευθείας στους καταναλωτές.

Όταν παρέχει μια αγορά για ανεξάρτητους πωλητές, η Amazon συλλέγει συνεχώς δεδομένα σχετικά με τη δραστηριότητα στην πλατφόρμα της. Βάσει της προκαταρκτικής διαπίστωσης της Επιτροπής, η Amazon φαίνεται να χρησιμοποιεί ευαίσθητες από πλευράς ανταγωνισμού πληροφορίες σχετικά με τους πωλητές της αγοράς, τα προϊόντα τους και τις συναλλαγές τους στην αγορά.

Στο πλαίσιο της εμπεριστατωμένης έρευνας, η Επιτροπή θα εξετάσει:

οι τυποποιημένες συμφωνίες μεταξύ των πωλητών της Amazon και της αγοράς , οι οποίες επιτρέπουν στο λιανικό εμπόριο της Amazon να αναλύει και να χρησιμοποιεί δεδομένα πωλητών τρίτων. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή θα επικεντρωθεί στο ερώτημα κατά πόσον και πώς η χρήση των δεδομένων πωλητών αγοράς από την Amazon ως λιανοπωλητή επηρεάζει τον ανταγωνισμό.
ο ρόλος των δεδομένων στην επιλογή των νικητών του “κουτιού αγορών ” και ο αντίκτυπος της πιθανής χρήσης από την Amazon των ευαίσθητων από πλευράς ανταγωνισμού αγοραστών πληροφοριών σχετικά με αυτήν την επιλογή. Το “κουτί αγορών” εμφανίζεται εμφανώς στο Amazon και επιτρέπει στους πελάτες να προσθέτουν στοιχεία από συγκεκριμένο λιανοπωλητή απευθείας στα καρότσια αγορών τους. Κερδίζοντας το “κουτί αγορών” φαίνεται κλειδί για τους πωλητές της αγοράς, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία των συναλλαγών γίνονται μέσω αυτού.

Εάν αποδειχθεί, οι διεξαγόμενες έρευνες ενδέχεται να παραβιάζουν τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ σχετικά με τις αντιανταγωνιστικές συμφωνίες μεταξύ επιχειρήσεων (άρθρο 101 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ)) ή / και την καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης (άρθρα 102 ΣΛΕΕ).

Η Επιτροπή θα διεξαγάγει τώρα την εμπεριστατωμένη της έρευνα ως θέμα προτεραιότητας. Η έναρξη μιας επίσημης έρευνας δεν προδικάζει το αποτέλεσμά της.

Related Article