Πρόσκληση στη Συνέντευξη Τύπου για τον “Αγώνα για την Ελευθερία – Race for Liberty” – Ευγενική υπενθύμιση