Σύμφωνα με τον «οδικό χάρτη» της Πολιτείας (Κοινή Υπουργική Απόφαση 18/2020,
ΦΕΚ Β’ 1752, 7/5/2020) και του κοινού χρονοδιαγράμματος της ΕΡΤ και της DIGEA,
την Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου 2021 θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη ψηφιακή
μετάβαση στις Περιφερειακές Ενότητες της Αττικής, Αργολίδας, στη Νότια Εύβοια
και σε τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας.
Οι τηλεθεατές των περιοχών αυτών θα πρέπει να προβούν τις πρώτες πρωινές ώρες
της Παρασκευής 3 Σεπτεμβρίου 2021 σε επανασυντονισμό των δεκτών τους για τη
λήψη των καναλιών από τις νέες συχνότητες, ενώ επισημαίνεται ότι δεν χρειάζεται
να προχωρήσουν σε αγορά νέου εξοπλισμού.
Αναλυτικά τα Κέντρα Εκπομπής που θα επηρεαστούν στις 3 Σεπτεμβρίου 2021 είναι:
Α) Για τις Περιφερειακές Ενότητες Αττικής & Νότια Εύβοια

Β) Για την Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας & τμήμα της Αρκαδίας

 

Οι τηλεθεατές των περιοχών που καλύπτονται από τα συγκεκριμένα κέντρα
εκπομπής θα πρέπει να προβούν σε επανασυντονισμό των δεκτών τους στις νέες
συχνότητες και δεν χρειάζεται να προβούν σε αγορά νέου εξοπλισμού.
Υπενθυμίζεται πως με τη δεύτερη φάση της ψηφιακής μετάβασης, που
πραγματοποιείται βάσει Ευρωπαϊκής Οδηγίας, οι τηλεοπτικοί σταθμοί, δημόσιοι και
ιδιωτικοί, θα εκπέμπονται στις τελικές διεθνώς κατοχυρωμένες συχνότητες ενώ
ταυτόχρονα απελευθερώνεται φάσμα για την ανάπτυξη εφαρμογών 5G.